Stravování

 

Stravování cizích strávníků od 1. 9. 2018

Způsob přihlášení ke stravování
Strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování vedoucí stravování MŠ Luleč. Datum zahájení stravování uvede na přihlášce ke stravování nebo telefonicky, příp. e-mailem dohodne toto datum s vedoucí stravování MŠ Luleč. Tímto dnem je strávník přihlášen ke stravování a to po celou dobu provozu školní jídelny.

Výše stravného, výdejní doba, povinnosti
Výše stravného se řídí dle provedené kalkulace ceny.

Doplňková činnost - ceny

cizí strávníci – zaměstnanci OÚ Luleč (sleva 30,- Kč)

cizí strávníci – starobní důchodci 
s příspěvkem 10 Kč od OÚ Luleč
 cizí strávníci
Oběd 35 Kč 55 Kč   65 Kč

 

 

Doplňková činnost - výdejní doba

pro cizí strávníky, zaměstnance OÚ Luleč, starobní důchodce
výdej pouze do jídlonosičů
Oběd  10,50 – 11,20 hod.

 


Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
Jídelníček a provozní řád školní jídelny je vyvěšen na informační nástěnce při vstupu do MŠ Luleč, ve výdejně kuchyně MŠ Luleč a na internetových stránkách MŠ Luleč.

Cizí strávníci jsou povinni:

  • Dodržovat stanovenou výdejní dobu.
  • Při odběru do jídlonosiče dodržovat hygienické zásady – předkládat jídlonosič čistý.
  • Výdej stravy do skleněných nádob není z bezpečnostních důvodů možný.
  • Chovat se při výdeji stravy tak, aby neohrozili bezpečnost svou a ostatních osob.
  • Udržovat veškeré zařízení v čistotě.

Způsob odhlašování a přihlašování stravy
Odhlásit a přihlásit odběr stravy musí strávník osobně u vedoucí stravování, v kuchyni MŠ Luleč nebo na telefonním čísle 517 353 837 nejpozději den předem do 13 hodin. Trvalé ukončení odběru stravy musí strávník sdělit vedoucí stravování osobně nebo e-mailem k zajištění jeho vyřazení z počtu stravovaných osob v kuchyni MŠ.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Zpracovala: Lenka Procházková, vedoucí stravování
Telefon: 517 353 837
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.