Stravování

 

Způsob odhlašování a přihlašování stravy


Děti mají přihlášenou stravu na každý den. Po dni pracovního volna nebo klidu (tj. první pracovní den), lze stravu odhlásit ráno nejpozději do 7.00 hodin.

V ostatní dny je nutné stravu odhlásit den předem do 13.00 hodin.

První den neplánované nepřítomnosti je možné v době od 10.50 do 11.20 hod. vydat jídlo do vlastního jídlonosiče. V tento den musí být nepřítomnost strávníka na další dny odhlášena.

Přihlásit stravu po nepřítomnosti je nutné vždy nejpozději den předem do 13.00 hodin.

V případě, že dítě opouští MŠ po obědě, je nutné odpolední svačinku odhlásit u učitelky nebo na odhlašovacím listě na nástěnce u vchodu do MŠ Luleč nejpozději v tento den ráno do 8 hodin. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Odhlášení na tel. čísle 517 353 837