PROGRAM AKCÍ MŠ LULEČ PRO ROK 2018/2019

ZÁŘÍ

ZDRAVÝ ZOUBEK 7.9.
LESNÍ OLYMPIÁDA VE SPOLUPRÁCI S LČR 21.9.

NÁVŠTĚVA ZŠ TUČAPY – DEN VĚDY 25.9.

ŘÍJEN

LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ
SCHŮZKA RODIČŮ 23.10.2018

LISTOPAD

MARTINSKÉ HODY 10.11.
VÁNOČNÍ FOCENÍ 20.11.

PROSINEC

ADVENT
MIKULÁŠ, ČERT A ANDÍLEK V MŠ
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
DIVADLO – VÁNOČNÍ POHÁDKA 11.12.

LEDEN

PROJEKTOVÝ DEN V RÁMCI ŠABLON
STARÁME SE O PTÁČKY
MASOPUSTNÍ VESELÍ

ÚNOR

KARNEVAL
UKÁZKOVÁ LEKCE ANGLIČTINY
PROJEKTOVÝ DEN V RÁMCI ŠABLON

BŘEZEN

VYNÁŠENÍ MORENY
PAŠIJOVÝ TÝDEN 
SCHŮZKA S RODIČI
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DUBEN

DNY ZEMĚ 
SBĚR PAPÍRU 

PROJEKT ZKUS TO ZDRAVĚ

KVĚTEN

ZÁPIS DO MŠ
DEN RODINY 
SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD 
PROJEKT CESTUJEME PO SVĚTĚ

ČERVEN

1.6. CANISTERAPIE 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 
SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD 
SCHŮZKA NOVÝCH RODIČŮ

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU PROBÍHÁ PROJEKT V RÁMCI EVVO A PROJEKT ZDRAVÉ NAROZENINY