Děkujeme:

Děkujeme velmi a.s. Rostěnice za pravidelný sponzorský příspěvek pro naši mateřskou školu.

Děkujeme panu Němcovi a SDHL za pomoc při svozu  starého papíru v rámci akce Dny Země.

Naše poděkování patří panu starostovi, paní místostarostce, kulturní komisi, zastupitelům obce Luleč a všem zaměstnancům obce, kteří se snaží pro naše děti dělat stále to nejlepší.

Poděkování patří též panu Otrubovi /p.školníkovi/. Za jeho krásné, vyřezávané ozdoby a didaktické pomůcky, které nás i děti vždy velmi potěší.

Děkujeme velmi  paní Popelákové, paní  Kabele, paní Potačové, paní Zachovalové, paní Klusalové  za spolupráci na přípravě Svatomartinských hodů a potom i samotném vystoupení.

Velmi děkujeme panu Kolkopovi za nové schody v prostorách naší Přírodní zahrady vedoucí ke skladu hraček.

Obci Luleč, Jihomoravskému kraji a firmě Českomoravský štěrk zarealizaci zateplení budovy mateřské školy.

Paní Šťastné za didaktické pomůcky k projektu "Dny Země".

Paní Popelákové a panu Pydychovi, kteří k nám přišli na besedu v rámci projektu "Cestujeme po světě"a ukázali dětem mnoho zajímavých věcí a fotografií z Indie a Nepálu.

Panu Honzovi Šmídovi, který nám zajišťuje plakáty k našim akcím.

Paní Radce Šťastné za krásného maňáska Veverky do třídy Zvídálků.

Panu Procházkovi za výrobu nábytku a jeho instalaci do jednotlivých tříd. Také za jeho vstřícnost a trpělivost týkající se našich požadavků!

Ředitelství a.s. Českomoravský štěrk, které poskytlo naší mš sponzorský příspěvek na financování rekonstrukce prostor mš.

Panu Bezděkovi za sponzorský příspěvek, který bude využit na instalaci venkovního zvonku a na nové bezpečnostní zamykání dveří.

Panu Majchrákovi za novou zídku u naší zahrady a panu Kolkopovi za oplocení zahrady mš.

Panu Martinu Kučerovi za počítačové sestavy, které daroval mš do jednotlivých tříd.

Děkujeme paní Lence Kučerové za aktivní spolupráci při nejrůznějších projektech a akcích naší mateřské škole.

Dále velmi děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, aby naše MŠ byla na začátku školního roku pro naše děti připravena.

Děkujeme panu Šmehlíkovi za poskytnutí papírenských a výtvarných potřeb.

Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli ke "štrbům" své děti na vystoupení pro seniory.

Děkujeme panu J. Vlachovi za  pravidelný servis týkající se oprav a údržby v naší mš.

Děkujeme paní Jitce Zapletalové za věcný dar - výtvarné potřeby.

Děkujeme panu L. Procházkovi za sponzorský dar ve formě poliček na balanční míče.

Za sponzorské dary poskytnuté na Zahradní slavnost děkujeme akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, Komerční bance a zájmovému spolku Active time.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě velmi bohatého občerstvení a za pomoc při organizaci Zahradní slavnosti.

Děkujeme rodičům předškoláků, kteří zajistili pro tyto děti na památku trika s logem naší mš. Taktéž děkujeme za krásné květinové dary.

DĚKUJEME SDHL / PÁNŮM NĚMCI, FIALOVI, GOTTVALDOVI/ A RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ /PANU OLEJNÍKOVI/ ZA JEJICH PROGRAM, KTERÝ DĚTEM PŘIPRAVILI V RÁMCI PROJEKTU "INTEGROVANÝ ZACHRÁNNÝ SYSTÉM".

 

Zvláštní poděkování:

Děkujeme zřizovateli za nový plášť na naší MŠ – zateplení, fasádu a za aktivní přístup při realizaci naší Přírodní zahrady.