Kritéria

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mateřská škola Luleč – Příspěvková organizace

 

1. Děti, které nejpozději k 31.8.2018 dovrší věk 5 let, jsou přijímány přednostně

  • pro tyto děti je od 1.9.2018 předškolní vzdělání povinné

2. Dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování /§50 zákona č. 258/2000 Sb./ s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělání povinné.

3. Děti, které dosáhnou nejpozději k 31.8.2018 věk 3 let a které mají trvalý pobyt v obci Luleč.

4. V případě volné kapacity MŠ, může být přijato dítě, které dovrší k 1.9.2018 věk 2 let

5. Děti, které nemají trvalý pobyt v Lulči – řazení dětí od nejstarších po nejmladší.

Mgr. Monika Skřivánková
ředitelka MŠ