MŠ Luleč

 

Mateřská škola Luleč - Příspěvková organizace

Mateřská škola je jedinou vzdělávací institucí obce a její možnosti využívají děti místní i z blízkého okolí. Její umístění v malebném prostředí Drahanské vrchoviny nabízí dostatek příležitostí k obohacování vzdělávání o přírodovědné a zdraví prospěšné aktivity, a to v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Zvídálci a Všeználci objevují svět“.

Zcela nově zrekonstruovaná budova je dvoupodlažní a stojí pod tzv. Liliovou horou, která má významnou historickou minulost a poskytuje dětem mimořádné příležitosti k tematickým vycházkám s výrazným dějinným zaměřením. MŠ má celodenní provoz, a to od 6,30 h. do 16,00 h. Dětem nabízíme dle zájmu jejich rodičů nadstandardní aktivitu, a to seznamování s anglickým jazykem, které vede externí lektorka v odpoledních hodinách. Škola má vlastní kuchyň, která připravuje dětem vyváženou stravu. Po celý den nabízíme pitný režim obohacený vydatnou a pestrou nabídkou ovoce a zeleniny. Záměry v rozvoji školy se týkají především propojenosti života mš s životem obce, a to přímou účastí dětí na udržování folklorních tradic. Systematická a aktivní spolupráce školy se zřizovatelem napomáhá dětem lépe poznávat svůj region, oživovat starodávné tradice a začleňovat je do dnešního moderního života. Tradičními a významnými akcemi školy jsou tzv. Martinské hody, Advent, Masopustní veselí, Vynášení Moreny, Pašijový týden, Den rodiny, Vítání občánků a Zahradní slavnost, které podporují rozvíjení občanských kompetencí a sounáležitost k místu bydliště.

Nové vybavení tříd funkčním nábytkem vytváří stimulující prostředí a bezpečné zázemí pro příznivý průběh vzdělávání dětí. Efektivitu vzdělávání zvyšuje také řada dílčích školních projektů např. Dny zdraví, Dny bez úrazu, Logopedická prevence, projekt Cestujeme po světě, projekt EVVO, projekt Dny Země.

Budovu obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje řadu pozoruhodných možností pro pozorování a experimentování s přírodními materiály – např. výzkumná enviromentální zahrádka k vlastnímu pěstování bylinek, vrbičkový tunel, místa k bádání a zkoumání hmyzu, smyslový chodníček. Vedle toho dává dětem dostatek příležitostí k rozvoji pohybových aktivit, relaxaci a k přirozenému učení v přírodě /např. dřevěné sestavy s průlezkami, šplhadla, houpačky, altán/. Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora /chůva k dětem mladším tři roky, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mš, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností, specifika práce pedg. s dvouletými dětmi, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mš.

Zaměstnanci: 

Monika Skřivánková 

Marie Hýzlová     

Veronika Stehlíková

Miroslava Klusalová

Ludmila Smejkalová

Lenka Procházková

Jana Grošková

Františka Jelínková

Ivana Křetínská

Milena Hloušková        

ředitelka školy

učitelka     

učitelka

učitelka

chůva

vedoucí školního stravování

vedoucí kuchařka

kuchařka

školnice

účetní

Mateřská škola má od 1.1. 2015 nový zabezpečovací systém. Rodiče si otevírají školu prostřednictvím kódu. Do mateřské školy se tak nedostane žádná cizí osoba a děti jsou v bezpečí!!