Denní režim

 

Denní režim

6:30 – 8:00           Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, rozchod dětí do obou tříd.

8,00 – 9:00

8,30 – 9,00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

Osobní hygiena, přesnídávka.

9:00 - 9:30

 

9:00 – 9:50

Zvídálci - Nabídka činností podle třídních vzdělávacích programů na daný týden, ranní kruh, ranní cvičení, dechová a komunikativní cvičení.

Všeználci - Nabídka činností podle třídních vzdělávacích programů na daný týden, ranní kruh, ranní cvičení, dechová a komunikativní cvičení.

9:30 -11:30

9:50-11:50

Zvídálci - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

Všeználci - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:30 -12:35

12:00-12:30

Zvídálci - oběd a osobní hygiena dětí.

Všeználci - oběd a osobní hygiena dětí.

12:35 -14:15 Četba pohádek, příběhů, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
14:15 -14:45 Osobní hygiena, úklid lůžkovin, svačina.
14:45 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry.

pozn. od 15,00 hod. jsou děti opět spojeny do jednoho oddělení

Denní režim je sestaven tak, aby ho bylo možné dle potřeby přizpůsobit aktuální situaci.